BeFlame heeft de bevoegdheid om te werken volgens SCIOS scope 1, 2, 7a en 14.

SCIOS kent drie verschillende werkgebieden, namelijk EBI, PI en PO:
Eerste of bijzondere inspectie (EBI)
Periodiek Inspectie stookinstallaties (PI)
Periodiek Onderhoud (PO)

BeFlame wordt hiervoor jaarlijks geauditeerd en gecertificeerd door DEKRA.

De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement en is eigendom van de stichting SCIOS. In de certificatieregeling worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.

De certificatieregeling wordt onder accreditatie uitgevoerd door de Certificatie-Instellingen. Erkende examenbureaus nemen door SCIOS goedgekeurde examens af. Om het SCIOS-certificaat te verkrijgen, moet een bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de norm NEN-EN ISO 9001 gebruiken. Daarnaast moeten de inspecteurs de door SCIOS erkende examens hebben afgelegd voor de scopes waarin ze werkzaam willen zijn. Kenmerkend voor de certificatieregeling is dat het kwaliteitsmanagementsysteem eens per jaar en de kennis en vaardigheid van de inspecteurs eens per 18 maanden wordt gecontroleerd door een onafhankelijke Certificatie-Instelling. Bedrijven kunnen zich voor één of voor beide scopes certificeren. Scopes zijn specifieke werkgebieden die aangeven welk soort installaties een gecertificeerd bedrijf mag inspecteren. DEKRA is een door SCIOS erkende certificatie- instelling.

BeFlame voert, als houder van het SCIOS-certificaat, onderhouds- en inspectie werkzaamheden uit overeenkomstig de door de wetgever geëiste kwaliteit met betrekking tot rendement, veiligheid en milieubelasting.

Zie: SCIOS / DEKRA