SCIOS SCOPE 14 INSPECTIE

Vanaf 10 maart 2022 is de SCIOS Scope 14 inspectie verplicht voor (warmte) installaties met een groter nominaal vermogen dan 70kW.

De bestaande SCIOS Scope 1,2 en 7a inspecties van verwarmingssystemen in gebouwen zijn veiligheidsinspecties. Daarnaast is SCIOS Scope 14 inspectie bedoeld om voor gebruikers van deze systemen de efficiëntie en het energiegebruik van de installatie in kaart te brengen. Opdat men zich bewust wordt van het effect van energiebesparende maatregelen. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de Europese klimaatdoelstellingen zoals geformuleerd in de klimaatdoelen van 2030.

Bij een SCIOS Scope 14 inspectie van verwarmingsinstallaties worden de specificaties van alle onderdelen van het systeem opgenomen:

- de warmtebron(nen)
- het distributiesysteem
- het warmte afgiftesysteem
- gekoppelde regelsystemen
- ventilatiesystemen, voor zover deze gekoppeld zijn aan het warmtesysteem
- bepaling en berekening van de warmtebehoefte van het gebouw.

Ik ben bevoegd om een Scope 14 inspectie bij u uit te voeren.

De inspectie en rapportage volgen de huidige wetgeving op dit gebied en mijn bevindingen worden vastgelegd in een rapportage inclusief aanbevelingen voor efficiënt gebruik van de warmte installatie.

Vanzelfsprekend kan deze Scope 14 inspectie worden uitgevoerd in combinatie met de SCIOS Scope 1,2 en 7a inspecties.